Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 47 365 miljoner euro i januari-augusti 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 11.9.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 47 365 miljoner euro i januari-augusti 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 22 573 miljoner euro, som var 770 miljoner (+2,5 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 19 674 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 294 miljoner euro (+1,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 3 948 miljoner euro.

Momsintaget i januari-augusti var sammanlagt 11 527 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 5 131 miljoner euro.