Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 35 462 miljoner euro i januari-juni 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 10.7.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 35 462 miljoner euro i januari-juni 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in. 

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 915 miljoner euro, som var 411 miljoner (+2,5 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 14 444 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 190 miljoner euro (+1,3 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 3 136 miljoner euro.

Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 8 841 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 819 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.