Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 29 815 miljoner euro i januari-maj 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 11.6.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 29 815 miljoner euro i januari-maj 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 14 220 miljoner euro, som var 360 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 12 031 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 147 miljoner euro (+1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 2 594 miljoner euro.

Momsintaget i januari-maj var sammanlagt 7 212 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 3 286 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.