Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 23 800 miljoner euro i januari-april 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 14.5.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 23 800 miljoner euro i januari-april 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 11 348 miljoner euro, som var 283 miljoner (+2,6 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 9 546 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 100 miljoner euro (+1,1 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 2 347 miljoner euro.

Momsintaget i januari-april var sammanlagt 5 645 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 743 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.