Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 18 433 miljoner euro i januari-mars 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 13.4.2018

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 18 433 miljoner euro i januari-mars 2018. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in. 

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 560 miljoner euro, som var 254 miljoner (+3,1 %) mer än året innan. Av beloppet utgjorde 7 082 miljoner förskottsinnehållningar, som ökade med 63 miljoner euro (+0,9 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 969 miljoner euro, vilket var 814 miljoner (70,5 %) mer än året innan.
Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 4 465 miljoner euro. Intaget av punktskatter var 2 155 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på energiskatter (737 miljoner).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.