Skatteförvaltningen följer dataskyddsprinciperna i all behandling av personuppgifter

Skatteförvaltningens meddelande, 25.5.2018

För att verkställa beskattningen samlar Skatteförvaltningen in, registrerar och behandlar personuppgifter i de olika faserna av beskattningen. Behandlingen av uppgifter i beskattningen grundar sig på lag.

EU:s allmänna dataskyddsförordning träder i kraft 25.5.2018. Dataskyddsförordningen effektiviserar skyddet av personuppgifter och den registrerades rättigheter.

Skatteförvaltningen har preciserat sina förfaranden så att de ska motsvara dataskyddsreformen. Information om behandlingen av personuppgifter och om dataskyddet inom Skatteförvaltningen finns på adressen www.skatt.fi/dataskydd