Skatteförvaltningens arbetsmetodanvisningar har inte överskridit befogenheterna

Skatteförvaltningens meddelande, 23.3.2018

Enligt avgörandet som fattats av biträdande justitiekanslerns ställföreträdare har Skatteförvaltningen inte överskridit sina lagstadgade befogenheter. Avgörandet gäller Skatteförvaltningens arbetsmetodanvisning, enligt vilken behandlingen av angivelser som gäller arvs- och gåvobeskattningen begränsades om de var på under 30 000 euro.

Enligt avgörandet som fattats av biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fanns det inte heller något att anmärka på i Skatteförvaltningens verksamhet då Skatteförvaltningen begränsade behandlingen av företagens ändringar på under 12 000 euro.

Giltighetstiden för arbetsmetodanvisningen som gällde arvs- och gåvobeskattningen gick ut vid utgången av 2015. Också arbetsmetodanvisningen som gäller företagsbeskattningen har förnyats.

Skatteförvaltningen har tagit i bruk en tipsinformationstjänst och en ny behandlingsmetod för angivelser år 2015 och i den behandlas alla angivelser som kommer in till Skatteförvaltningen.

Justitiekanslern - Avgöranden