Skattedeklarationerna kommer – gör ändringarna på nätet redan nu!

Skatteförvaltningens meddelande, 27.3.2018

Den förhandsifyllda skattedeklarationen skickas hem till dig i april. Kontrollera uppgifterna och gör behövliga ändringar på nätet. Om det inte finns något att korrigera, behöver du inte alls returnera skattedeklarationen.

Lättast korrigerar du skattedeklarationens uppgifter i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen är antingen 8.5 eller 15.5. Din egen inlämningsdag står på deklarationsblankettens första sida.

Det är lätt att göra rätt i webbtjänsten

Komplettera skattedeklarationen på adressen skatt.fi/skattedeklaration. Du behöver personliga nätbankskoder för inloggningen. Webbtjänsten handleder dig att deklarera ändringarna. I fjol gjordes nästan 60 procent av ändringarna i skattedeklarationerna på nätet.

När du deklarerar på nätet behöver du inte alls returnera skattedeklarationen eller bilageblanketter i pappersform. På nätet kan du komplettera och korrigera uppgifterna flera gånger ända till den sista inlämningsdagen. Du får en bekräftelse om uppgifterna har skickats utan problem. Du kan också skriva ut de uppgifterna som du skickade.

Kontrollera i synnerhet resekostnaderna, hushållsavdraget och hyresinkomsterna

Skattedeklarationerna kompletteras vanligen när det gäller uppgifter om resekostnader, hushållsavdrag och hyresinkomster. Det vanligaste felet i skattedeklarationer som returneras på papper är att vid resekostnaderna endast ange fordonet och glömma eurobeloppen. Webbtjänsten handleder användaren så att uppgifterna deklareras på rätt sätt.

Bifoga inga kvitton, verifikationer eller originaldokument om du skickar skattedeklarationen på papper. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov. Kom ändå ihåg att fylla i separata bilageblanketter t.ex. om hyresinkomster eller hushållsavdrag.

Betala kvarskatten med e-faktura

Om du korrigerar uppgifter i din förhandsifyllda skattedeklaration får du ett nytt beskattningsbeslut och eventuella giroblanketter på posten före utgången av oktober. Det ursprungliga beskattningsbeslutet och giroblanketterna är slutgiltiga om du inte har något att korrigera i skattedeklarationen.

Förfallodagarna för kvarskatt är 3.12.2018 och 1.2.2019. Du kan betala kvarskatten smidigt med e-faktura eller direktbetalning – då glömmer du inte skattens förfallodag. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank när som helst. Skatteåterbäringarna betalas in på kundernas konton i början av december.

Handledning för skattedeklarationen

  • skatt.fi finns det rikligt med information om skattedeklarationer
  • Du kan på förhand testa webbtjänsten med en demoversion (skatt.fi/skattedeklaration).
  • Du får hjälp per telefon under vardagar kl. 9–16.15 på numret 029 497 003.