Sammandraget syns i MinSkatt senare för dem vars skatteperiod är ett kalenderår

Skatteförvaltningens meddelande, 20.2.2018

Sammandraget skapas i regel på kalendermånadens sista dag och publiceras i MinSkatt genast i början av följande månad. De vars skatteperiod är ett kalenderår och apoteksskattskyldiga utgör ett undantag och för dem skapas sammandragen den 2 mars eller därpå följande vardag. Av sammandraget framgår saldot för den dag då det skapats, inte läget i slutet av månaden. Något sammandrag skapas inte om det inte förekommit transaktioner under skatteperioden.

Undantag i tidsfristen för deklaration och betalning av apoteksskatt

Apoteksskatten för skatteåret 2017 ska deklareras senast 28.2.2018, men den förfaller till betalning först 12.6.2018. En oanvänd betalning hålls kvar i väntan på förfallodagen i juni eller andra kommande skatter på eget initiativ. Efter skatteåret 2017 är förfallodagen för apoteksskatt samma som sista deklarationsdagen, dvs. den sista dagen i februari.