Samfund kan lämna skattedeklarationen behändigt i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 23.4.2018

Tidsfristen för skattedeklarationen närmar sig för en stor del av samfunden. De samfund vars räkenskapsperiod går ut i december ska lämna in sin skattedeklaration senast 30.4.2018, dvs. fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Samfund ska lämna in sina skattedeklarationer elektroniskt. Deklarationen kan lämnas antingen i MinSkatt, i Ilmoitin.fi som en fil skapad av ett ekonomiprogram eller via kommersiella Tyvi-tjänster. Deklarationen kan inte längre lämnas in i Samfundens skattedeklarationstjänst. För elektronisk deklarering behöver samfundet en Katso-kod.

MinSkatt handleder uppgiftslämnaren vid deklareringen. E-tjänsten väljer rätt deklaration utifrån samfundsformen, alltså får uppgiftslämnaren automatiskt rätt form att fylla i. I tjänsten kan skickas även alla behövliga bilagor. På skattedeklarationen i MinSkatt framhävs vissa punkter som är obligatoriska att fylla i deklarationen. MinSkatt kalkylerar även de inmatade uppgifterna i deklarationen, t.ex. resultat eller förlust.

Vid inlämningen av nästa årets skattedeklaration blir det ännu enklare att deklarera. I MinSkatt finns färdigt de uppgifter som lämnats in tidigare, alltså behövs dessa inte fyllas i på nytt – om inte uppgifterna har ändrats.

Aktiebolag ska inte heller glömma att bifoga bokslutsuppgifterna i skattedeklarationen. Bokslutsuppgifterna kan bifogas vid elektronisk deklarering. Skatteförvaltningen förmedlar bokslutshandlingarna till Patent- och registerstyrelsen för publicering i handelsregistret. När deklarationen lämnas i MinSkatt kan ”PRS och Skatteförvaltningen” väljas som bilagetyp för en fil ifall den ska förmedlas till handelsregistret. Om bokslutet fastställs efter att skattedeklarationen har sänts kan bokslutsuppgifterna skickas i MinSkatt med Bokslutsuppgifter-funktionen.

Läs mer:

Skattedeklaration:

Bokslutsuppgifter:

Inspelningar av webbseminarier: