Samfund – komplettera förskottsskatter genom att betala tilläggsförskott inom en månad efter skatteåret utgång

Skatteförvaltningens meddelande, 17.1.2018

Samfund och samfällda förmåner kan komplettera sin förskottsuppbörd utan ränta genom att betala tilläggsförskott inom en månad efter skatteårets utgång. Förskottskompletteringen ersattes i november 2017 av tilläggsförskott, dvs. av förskott som påförs efter skatteårets utgång.

Om samfundets eller den samfällda förmånens räkenskapsperiod har gått ut 31.12.2017 kan tilläggsförskott betalas utan ränta t.o.m. utgången av januari 2018. Om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret bestäms skatteåret enligt den tidpunkt då räkenskapsperioden går ut. Om räkenskapsperioden t.ex. går ut 30.4.2018 kan tilläggsförskott betalas utan ränta t.o.m. utgången av maj 2018. Om det under kalenderåret går ut flera räkenskapsperioder bestäms skatteåret enligt den tidpunkt då den sista räkenskapsperioden under kalenderåret går ut.

Samfund och samfällda förmåner ska ansöka om tilläggsförskott elektroniskt. Ansökan kan göras t.ex. i MinSkatt. Om man ansöker om tilläggsförskott i MinSkatt får man i allmänhet beslutet och betalningsuppgifterna omedelbart. Man kan också själv välja förfallodagen – den kan vara den innevarande dagen eller en annan dag som infaller inom tre veckor, men den ska dock alltid vara en bankdag.

Om förfallodagen för tilläggsförskottet dock är den första dagen i den andra månaden som följer efter utgången av skatteåret eller senare, räknas det en nedsatt dröjsmålsränta på förskottet. Ränta ackumuleras från och med den första dagen i den andra månaden från utgången av skatteåret fram till förfallodagen för förskottet. Ränta räknas fram till förfallodagen för tilläggsförskottet fast förskottet skulle betalas före förfallodagen.

Läs mer om betalningen av tilläggsförskott här: