Resultaten av företagsenkäten: Finländska företag anser att det lönar sig att agera rätt när det gäller skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 7.2.2018

Enligt en undersökning som Skatteförvaltningen låtit utföra bland företagskunder ansåg nästan alla kunder att det lönar sig att agera rätt när det gäller skatter. Företagskunderna tycker också det är enkelt att sköta skatteärenden, och dessutom betalar största delen av företagen gärna sina skatter.

Kunderna berättade att de hade observerat mindre grå ekonomi än tidigare. Av kunderna uppgav 17 procent att de kände till ett företag som hade köpt eller sålt varor eller tjänster utan kvitto. Motsvarande siffra var 25 procent 2015 och hela 34 procent 2013.

Vid utvärderingen av Skatteförvaltningens verksamhet förknippades den oftast med värden såsom tidsenlighet och sakkunskap. Hela 88 procent av kunderna delade uppfattningen att Skatteförvaltningens service är modern och sakkunnig.

När det gäller Skatteförvaltningens verksamhet var det utvecklingen av tjänster i samarbete med kunderna och intressentgrupperna som fick det sämsta betyget. Av kunderna instämde 48 procent i att detta beskriver Skatteförvaltningens verksamhet.

Men 82 procent av kunderna var ändå nöjda med Skatteförvaltningens verksamhet som helhet. Endast tre procent av kunderna uppgav att de var missnöjda med verksamheten.

Ytterligare information