Privatpersonerna sköter i fortsättningen sina skatteärenden i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 14.11.2018

Du kan nu följa med och sköta största delen av dina skatteärenden i MinSkatt. Du kan skapa ett skattekort och på våren komplettera skattedeklarationens uppgifter. I MinSkatt kan du även se betalningsuppgifter om en återbäring eller kvarskatt, betala skatter, sköta företagets skatteärenden och anmäla kontonummer för skatteåterbäringar.

Ändringsskattekortet skapas nu i MinSkatt

Om du har behov av att ändra skattekortet för i år kan du nu göra det i MinSkatt. Ändringsskattekort för 2018 kan skapas i MinSkatt fram till den 18 december. 

År 2019 förnyas skattekorten och skattedeklarationerna samt tidigareläggs betalningsdagarna

Så här ändras skatteärendena nästa år:

Skattekortet

Skatteförvaltningen skickar ännu skattekortet för 2019 till alla per post. Du kan ändra skattekortet i MinSkatt efter att det har anlänt eller senast från och med 13.12.

Från och med nästa år har ditt skattekort endast en inkomstgräns. Alla dina arbetsgivare använder samma skattekort och du kan lämna en kopia av skattekortet till din arbetsgivare.

Skattedeklarationen

År 2019 kan du ange skattedeklarationens uppgifter i MinSkatt under hela året, allteftersom det uppstår något att dra av.

Betalningsdagarna

Skatteåterbäringar betalas ut till de flesta kunderna redan i augusti fr.o.m. nästa år. Även förfallodagarna för kvarskatter tidigareläggs.

Suomi.fi-meddelanden

Om du vill avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen kan du ta i bruk e-tjänsten Suomi.fi-meddelanden, som används för kommunikation med myndigheterna.

Du får mer information om ändringarna som gäller skatteärenden i infohäftet med samhällsinformation som delas ut till varje hushåll.

Tidtabeller 2018–2019 som gäller privatpersonernas beskattning

November 2018:  Du kan skapa ändringsskattekort för 2018 i MinSkatt.

4.12.2018–16.1.2019: Skattekorten för 2019 postas hem till alla.

  • Om du behöver ändra ditt skattekort kan du fr.o.m. 13.12 skapa ett ändringsskattekort i MinSkatt.

Fr.o.m. 1.1.2019: Arbetsgivarna anmäler sina löneutbetalningar till inkomstregistret.

  • Löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret överförs automatiskt till MinSkatt. Löntagarna kan läsa sina egna löneuppgifter i MinSkatt från 7.2.2019. Pensioner och förmåner anmäls till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2020.
  • Du kan deklarera uppgifter om avdrag för den slutliga beskattningen för skatteåret 2018 i MinSkatt.

Mars–april 2019: Den förhandsifyllda skattedeklarationen för skatteåret 2018 finns i MinSkatt.

  • Du kan vid behov komplettera uppgifterna i skattedeklarationen. Den förhandsifyllda skattedeklarationen postas även hem till dig. Om du inte vill få din skattedeklaration på papper ska du ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, dvs. Suomi.fi-meddelanden, senast 28.2.2019.

Juli–december 2019: Skatteåterbäringarna för 2018 betalas.

  • Skatteförvaltningen betalar skatteåterbäringarna mellan augusti och december. Från och med nästa år finns det alltså inte endast en betalningsdag för alla privatpersoner i december. Förfallodagarna för kvarskatter tidigareläggs.