Mobilappen Verokalenteri (Skattekalendern) tas ur bruk

Skatteförvaltningens meddelande, 9.10.2018

Försöket med mobilappen Verokalenteri avslutas och appen tas ur bruk i slutet av oktober.

Vi kommer även i fortsättningen att utveckla den direkta överföringen av uppgifter mellan datasystemen på Skatteförvaltningen och företag samt myndigheter och förbättra våra elektroniska tjänster.

Mer information om Skatteförvaltningens e-tjänster   

Du hittar viktiga beskattningsdatum även på sidan skatt.fi: