Markku Heikura leder Skatteförvaltningen de följande fem åren

Skatteförvaltningens meddelande, 5.2.2018

Statsrådet har utnämnt diplomingenjör Markku Heikura till generaldirektör för Skatteförvaltningen för en femårsperiod som börjar den 5 februari. Heikura har totalt cirka 30 års chefs- och ledarskapserfarenhet. De senaste 8 åren har han varit dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen.

Finansministeriets meddelande 1.2.: Markku Heikura generaldirektör för Skatteförvaltningen