Möjligheten att läsa uppgifter i Samfundens skattedeklarationstjänst upphör 2.5

Skatteförvaltningens meddelande, 25.4.2018

Samfund kan läsa sina uppgifter i Samfundens skattedeklarationstjänst t.o.m. 2.5.2018 kl. 16.15. Om samfund i fortsättningen behöver uppgifter om t.ex. sina skattedeklarationer som de tidigare lämnat in i tjänsten, lönar det sig att tillvarata dem nu. När tjänsten har stängts slutligt är det inte längre möjligt att läsa uppgifterna.

Samfund kan lämna in sina skattedeklarationer exempelvis i MinSkatt som ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst 1.11.2017.