Kontrolldagarna för förskottsuppbördsregistrering ändras 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 27.2.2018

De nuvarande datumen för kontroll av förskottsuppbördsregistrering, 28.2 och 31.8, slopas. I fortsättningen visas kontrolldagarna inte längre i samband med förskottsuppbördsregistreringen i Företags- och organisationsdatasystemet och Ilmoitin.

De nya kontrolldagarna är 1.3, 1.6, 1.9 och 1.12. Kontrolldagarna är allmänna kontrolldagar som gäller alla prestationsmottagare. Alla prestationsmottagare ska kontrolleras varje kontrolldag. Företagsspecifika kontrolldagar finns inte längre. Kontrolldagarna ges  inte längre i svaret till de förfrågningar om förskottsuppbördsregistreringen som gjorts via Ilmoitin.fi.

De nya kontrolldagarna införs 1.9.2018. År 2018 är de tre kontrolldagarna 28.2, 1.9 och 1.12. År 2019 tas alla fyra kontrolldagar i bruk. Avregistrering kan göras även vid en annan tidpunkt än på den kontrolldag som anges i registret. Betalaren borde därför alltid kontrollera prestationsmottagarens registreringsstatus vid betalningstidpunkten.

Uppgifterna mer i realtid än tidigare

Ändringarna i kontrolldagarna kan orsaka behov att göra ändringar i ekonomiförvaltningsprogram. Det lönar sig att kontrollera att alla uppdateringar i ekonomiförvaltningsprogrammen har gjorts. 

Uppgifterna i förskottsuppbördsregistret uppdateras före kontrolldagarna. Registeruppgifterna ska kontrolleras på kontrolldagen eller därefter. Uppgifterna kan inte kontrolleras på förhand.

Med förnyelsen vill man förbättra konskurrensställningen för företag som bedriver laglig verksamhet. Uppdaterade och korrekta uppgifter bidrar till att bekämpa den grå ekonomin och en snedvridning av konkurrensen. Aktörerna inom den grå ekonomin kan inte längre dra fördel av föråldrade registeruppgifter.

Uppdragsgivaren eller den som köper en tjänst är skyldig att kontrollera om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret. Kontrollkanalerna, dvs. ytj.fi, Ilmoitin.fi och Företags- och organisationsdatasystemets tjänster, förblir oförändrade. Via tjänsterna ges i svaret dock inte längre den följande kontrolldagen.