Kom ihåg att deklarera importmomsen på eget initiativ

Skatteförvaltningens meddelande, 18.4.2018

Importörer som är införda i registret över momsskyldiga ska på eget initiativ deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Momsskyldiga importörer ska räkna ut skattegrunden för importen och den moms de ska betala samt ange dessa uppgifter i en momsdeklaration. Deklarationen kan lämnas exempelvis i MinSkatt.

Senare under våren kommer det att bli enklare att deklarera när Tullens deklarantspecifika jämförelseuppgifter om importer börjar visas i momsdeklarationerna i MinSkatt. Uppgifterna syns i MinSkatt sannolikt från början av maj.

Handläggningen av momsåterbäringarna är överbelastad. Handläggningstiden är vanligen 1–3 veckor, och när det gäller deklarationer som kräver närmare undersökning är den 5–6 veckor. För tillfället kan utbetalningen av enstaka återbäringar ta längre tid än normalt.

En bidragande orsak till fördröjningarna i handläggningen av momsåterbäringarna är att ett flertal av de deklarationer av importmoms som lämnades i början av året avviker från Tullens uppgifter. Även detta medför tilläggsutredningar för Skatteförvaltningen.