Har du fått inkomster från korttidsuthyrning av din bostad? Kom ihåg de här fem sakerna när du fyller i skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 25.4.2018

Hyresinkomster från en bostad är skattepliktig inkomst. Detta gäller även korttidsuthyrning. Om du hyr ut din bostad via exempelvis Airbnb eller någon annan plattform, ska du komma ihåg att uppge dina hyresinkomster i skattedeklarationen. Du får dra av kostnaderna för uthyrningen från inkomsterna.

Här följer fem saker som det lönar sig att komma ihåg när du deklarerar dina inkomster från korttidsuthyrning av en bostad.

1) Deklarera på nätet. Ange uppgifterna per aktielägenhet/fastighet.

I vår e-tjänst kan du deklarera uppgifter om 20 hyresgäster.

Om uthyrningens karaktär är sådan att du har nya hyresgäster t.ex. varje vecka, välj alternativet ”Hela året” som tidsperiod och fyll i orden ”Flera hyresgäster" vid punkten ”Hyresgästens namn”.

2) Skicka inga pappersspecifikationer av hyresgästerna med skattedeklarationen.

Spara alla dokument som hänför sig till uthyrningen av bostaden och hyresgästerna. Skatteförvaltningen ber om dina anteckningar vid behov.

Åtminstone följande uppgifter måste ingå i dokumenten:

  • bostadens hyresgäster (namn)
  • hyrestid
  • dina hyresinkomster

3) Du får dra av dina kostnader för förvärv av inkomst vid beskattningen.

Observera:

a) Du får dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen från hyresinkomsten. Sådana kostnader är bland annat direkta kostnader för att skaffa hyresgäster, exempelvis Airbnb:s förmedlingsavgift, och den del av de fasta kostnaderna för bostaden som hänför sig till hyrestiden, såsom skötselvederlaget.

b) Om du har haft flera hyresgäster under året behöver du inte allokera kostnaderna separat till varje hyresgäst. Du kan deklarera de kostnader som hänför sig till hyresinkomsten och hyrestiden per bostad.

c) Om du endast hyrt ut en del av bostaden ska du proportionera kostnaderna till hyrestiden och den uthyrda bostadsytan.

4) Även sporadisk uthyrning av en bostad kan inverka på den skattefria försäljningen av bostaden

Om du i två år utan avbrott har bott i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden. Detta kan inverka på beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.            

5) Var ute i god tid.

Undvik tråkiga påföljder och besvärliga utredningar i efterhand genom att lämna uppgifterna i skattedeklarationen i tid. Skatteförvaltningen följer och övervakar uppgifter som lämnas om olika fenomen, exempelvis uppgifter om uthyrning via plattformar. De nya fenomenen kan vara förknippade med grå ekonomi, men ofta är det fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.