Höjningen föreslås i punktskatten på läskedrycker

Skatteförvaltningens meddelande, 25.10.2018

Regeringen föreslår ändringar i punktbeskattningen. Ändringarna gäller punktskatten på alkohol- och läskedrycker. Ändringarna ska träda i kraft 1.1.2019.

Höjningen föreslås i punktskatten på alkoholdrycker

Regeringen föreslår ändringar i punktskatten på alkoholdrycker. Förslaget innebär att punktskatten på alkoholdrycker stiger med i genomsnitt cirka 2,5 procent 2019.

Höjningen gäller alla dryckesgrupper, men skatten på vin höjs något mer än skatten på andra dryckesgrupper.

Skatteförhöjningen i olika dryckesgrupper är:

  • öl 2,7 procent
  • svaga drycker som tillverkats genom jäsning (till exempel cider) 2,1 procent
  • vin 3,7 procent
  • mellanprodukter (vin med tillsatt alkohol) 2,9 procent
  • etylalkohol (starka drycker och blanddrycker som inte har tillverkats genom jäsning) 2,0 procent

Som en följd av skattehöjningen beräknas detaljförsäljningspriserna på alkoholdrycker stiga med i genomsnitt drygt 1 procent 2019.Den föreslagna höjningen ökar intäkterna av alkoholskatten med cirka 30 miljoner euro per år.

Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2019.

Läs mera: RP 165/2018

Höjningen föreslås i punktskatten på läskedrycker

Regeringen föreslår att punktskatten på läskedrycker höjs vid ingången av 2019.

Skattehöjningen gäller alla läskedrycker, men fokuserar på drycker som innehåller socker. Punktskatten på läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker höjs från 22 cent till 27 cent per liter färdig dryck. Punktskatten på övriga läskedrycker höjs från 11 cent till 12 cent per liter.
Punktskatten på dryckpulver som innehåller socker höjs från 140 cent till 172 cent per kilogram, och punktskatten på övriga dryckpulver från 95 cent till 104 cent per kilogram.

Till följd av skattehöjningen stiger detaljhandelspriserna på läskedrycker som innehåller socker uppskattningsvis med i genomsnitt tre procent och detaljhandelspriserna på övriga läskedrycker med ungefär en procent.

Den föreslagna höjningen ökar intäkterna av punktskatten på läskedrycker med cirka 25 miljoner euro per år.

Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2019.

Läs mera: RP 166/2018