Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett beslut om förutsättningarna för nedsatt accis för småbryggerier

Skatteförvaltningens meddelande, 28.5.2018

Högsta förvaltningsdomstolen har 27.4.2018 gett ett årsboksbeslut (HFD 2018:62) om förutsättningarna för nedsatt accis för småbryggerier i ett sådant fall där två olika bryggerier har ett inbördes avtal om uthyrning av anordningar.

Förutsättningen för den nedsatta accisen för småbryggerier är att ölet har producerats i ett bryggeri som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra bryggerier. Bryggeriet ska också utöva sin verksamhet fysiskt åtskilt från andra bryggerier och det får inte brygga på licens. Dessutom får bryggeriet producera högst 15 000 000 liter öl per kalenderår. (9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker) 

Då ett småbryggeri hyr ett annat småbryggeris produktionsanordningar och personal för tillverkningen av öl är det enligt högsta förvaltningsdomstolen en situation där två skilda småbryggerier producerar öl i fysiskt sett samma utrymmen och med samma anordningar.  Förutsättningarna för nedsatt accis uppfylls inte längre efter att ett dylikt samarbete har inletts.

Både det småbryggeri som hyr ut bryggerianläggningar till det andra småbryggeriet för ölproduktion och det småbryggeri som hyr in det andra småbryggeriets bryggerianläggningar för egen ölproduktion förlorar därför rätten till nedsatt accis för småbryggerier. 

Beslutet ändrar beskattningspraxis

Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar Skatteförvaltningens beskattningspraxis. Förutsättningarna för nedsatt accis för småbryggerier uppfylls inte då två olika bryggerier producerar öl i fysiskt sett samma utrymmen med stöd av ett avtal som gäller uthyrning av anordningar eller ett annat avtal. Ett annat avtal kan gälla beställning av ett ölparti från ett annat småbryggeri utan deltagande i öltillverkningen.

Skatteförvaltningen tillämpar den nya beskattningspraxisen fr.o.m. 1.1.2019.

Skatteförvaltningen publicerar på hösten 2018 en anvisning om tolkningen av 9 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker.