Fastighetsbeskattningsbesluten skickas ut i mars

Skatteförvaltningens meddelande, 8.3.2018

Fastighetsägare får fastighetsbeskattningsbesluten för 2018 senast i slutet av mars. Kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet. Om det finns något att korrigera går det enkelt att komplettera uppgifterna på nätet.

Kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet du fått per post. Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte göra någonting. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna, kan du göra det i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Det är lätt att deklarera på nätet eftersom tjänsten handleder dig. På så sätt minskar även risken för fel.

Det sista datumet för att korrigera fastighetsbeskattningsbeslutet står på dess första sida. Det är antingen 8.5.2018 eller 15.5.2018. Det sista inlämningsdatumet för samfund och samfällda förmåner är 30.4.2018.

Om beloppet av fastighetsskatt ändras får du ett korrigerat beskattningsbeslut i augusti. Spara ändå det gamla fastighetsbeskattningsbeslutet och de bifogade giroblanketterna. År 2018 är förfallodagarna för fastighetsskatten 3.9 och 15.10.

Fråga om råd på chatten

Du kan fråga om råd på finska på chatten som finns i webbtjänsten i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet (på finska och på engelska). 

Läs mer: