Förvaringsinstituttjänster är momspliktiga

Skatteförvaltningens meddelande, 1.6.2018

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 27.3.2018 sitt avgörande HFD 2018:44 som gällde förvaringsinstituttjänster som hade sålts till investeringsfonder. Förvaringsinstituttjänsterna var inte sådana momsfria förvaltningstjänster för särskilda investeringsfonder som avses i mervärdesskattedirektivet och mervärdesskattelagen. Moms ska betalas på försäljning av förvaringsinstituttjänster till investeringsfonder.

Förvaringsinstitutsverksamhet får bedrivas av värdepappersförmedlare och banker samt av aktiebolag som har tillstånd att verka som förvaringsinstitut. Ett förvaringsinstitut ska förvara fonders tillgångar och sköta uppdrag som fondbolag ger. Det ska även för egen del övervaka fondverksamheten.

Förvaltningstjänster för investeringsfonder behandlas mer ingående i Skatteförvaltningens anvisning Investeringsfonder och mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2018:44