Förskottsinnehållningen på studiepenningen upphör från och med 1.1.2019

Skatteförvaltningens meddelande, 5.12.2018

Förskottsinnehållningen på studiepenningen ändras. Från och med januari 2019 görs förskottsinnehållning inte längre automatiskt på studiepenningen. De studerande uppmanas beakta detta i samband med förskottsinnehållningen på sina övriga inkomster.

På en studiepenning som har varit minst 170 euro i månaden har FPA hittills gjort en förskottsinnehållning på 10 %. Förskottsinnehållningen har också kunnat göras i enlighet med ett skattekort som den studerande skickat in till FPA.

Från och med januari 2019 görs det inte längre någon förskottsinnehållning på studiepenningen. Om den studerade redan tidigare har skickat in ett ändringsskattekort till FPA för 2018, kommer förskottsinnehållningen för januari 2019 att göras i enlighet med det och förskottsinnehållningen upphör då först från och med februari 2019.

Även om förskottsinnehållning inte längre görs automatiskt, kan de studerande meddela FPA vilken förskottsinnehållningsprocent de vill ha. Meddelande om den önskade procenten kan lämnas per telefon, hos något av FPA:s serviceställen eller genom att skicka ett meddelande via FPA:s e-tjänst.

Kontrollera skattekortet för lön

Studiepenningen är skattepliktig inkomst. På grund av studiepenningsavdraget betalar studerande emellertid inte skatt på studiepenningen om de inte har andra skattepliktiga inkomster.

Om en studerande har andra inkomster, ska studiepenningen beaktas vid förskottsinnehållningen på dem. Om de sammanlagda inkomsterna (studiepenningen och lönen) överstiger inkomstgränsen på skattekortet lönar det sig att beställa ett nytt skattekort för löneinkomster. Ett nytt skattekort kan beställas via Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Vid beställningen ska den studerande uppge beloppet av redan erhållna studiepenningar, löner och andra skattepliktiga inkomster samt den förskottsinnehållning som gjorts på dessa och även ge en uppskattning av kommande inkomster.

Läs mer om studiepenning: www.fpa.fi/studiepenning-beskattning