För en del av kunderna har sammandragen för maj skapats först 1.6 – postningen kan också vara försenad

Skatteförvaltningens meddelande, 4.6.2018

Sammandraget över betalningssituationen i maj har för en del kunder skapats 31.5 och för andra kunder undantagsvis först 1.6.  Sammandraget visas på normalt sätt i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Sammandraget anländer dock först fr.o.m. 6.6 till den som har beställt det per post.

På sammandraget visas i regel kontotransaktioner som bokförts fram till 31.5. Också en eventuell dröjsmålsränta har beräknats bara t.o.m. 31.5. Sammandragen som har bildats 1.6 har alltså en för liten dröjsmålsränta. Kontrollera skattebeloppet som ska betalas samt dröjsmålsräntan på betalningsdagen i MinSkatt.