En ny anvisning på skatt.fi om hur en betalning används för olika skatter

Skatteförvaltningens meddelande, 22.3.2018

En ny anvisning om hur kundernas betalningar används för olika skatter har publicerats på skatt.fi. Anvisningen är avsedd för aktiebolag och andra samfund.

Referensnumret avgör för vilken skatt betalningen används

I anvisningen finns exempel på hur bland annat referensnumret påverkar vilka skatter betalningen går till. Det finns egna referensnummer för olika skatteslag. Använd alltid rätt referensnummer när du betalar. Du ser referensnumren i MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter.

Exempelvis följande skatteslag har egna referensnummer:

  • skatter på eget initiativ
  • inkomstskatter för aktiebolag och andra samfund: förskott, tilläggsförskott och kvarskatt
  • arvsskatt
  • gåvoskatt.

Bekanta dig närmare med anvisningen och dess exempel: