En återbäring av inkomstskatt kan användas först när beskattningen har slutförts

Skatteförvaltningens meddelande, 26.4.2018

Återbäringarna av inkomstskatt för samfund visas i MinSkatt under oanvända krediteringar redan innan beskattningen har slutförts om det belopp som återbärs står klart. En återbäring kan dock användas till betalning av skatter som förfallit först efter att beskattningen har slutförts.

För skatteåret 2017 slutförs beskattningen för samfund 10 månader efter utgången av räkenskapsperioden. För skatteåret 2018 kommer beskattningen att slutföras på den dag som anges i beskattningsbeslutet eller senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperioden.

Ytterligare information: