Du hinner ännu komplettera din skattedeklaration – de sista inlämningsdagarna är 8.5 och 15.5

Skatteförvaltningens meddelande, 7.5.2018

Har du redan kontrollerat uppgifterna i din skattedeklaration och kompletterat vid behov? Uppgifterna för 3,5 miljoner skattskyldiga är redan rätt och de behöver inte göra korrigeringar. Gör ändringarna på nätet om du ännu har något att komplettera. De sista inlämningsdagarna är 8.5 och 15.5.

Du kan får olika avdrag i beskattningen som minskar på skattebeloppet. Skatteförvaltningen gör en del av dina avdrag automatiskt. En del av avdragen måste du deklarera själv till Skatteförvaltningen. Du kan komplettera en skattedeklaration som du redan har skickat ända fram till kl. 24.00 på den sista inlämningsdagen på adressen skatt.fi/skattedeklaration. Tjänsten handleder att komplettera uppgifterna rätt.

Om du har angett uppgifter om resekostnader och hushållsavdrag redan för skattekortet för år 2017 syns dessa uppgifter automatiskt på din skattedeklaration. Du behöver inte deklarera uppgifterna på nytt. Kontrollera dock att uppgifterna som du har angett är korrekta och deklarera eventuella andra kostnader på adressen skatt.fi/skattedeklaration.

Kom ihåg att deklarera åtminstone följande avdrag:

Resekostnader

Du kan i beskattningen dra av resekostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Om kostnaderna under året överstiger självriskandelen på 750 euro ska du yrka på avdrag för resekostnader. Om kostnaderna är mindre lönar det sig inte att ange dem. Efter självrisken får man dra av resekostnader på högst 7 000 euro. Du får alltså fullt avdrag om dina resekostnader sammanlagt är minst 7 750 euro. Resekostnaderna mellan bostad och arbetsplats dras av enligt driftskostnaderna för det billigaste tillgängliga fordonet även om du har använt din egen bil. Deklarera resekostnaderna alltid i sin helhet, dvs. dra inte själv av självriskandelen.

Hushållsavdrag

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete eller omsorgs- och vårdarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning, renovering av bostaden och installation av IT-utrustning. Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Avdragets självrisk är 100 euro.

Se här en tabell över de vanligaste arbetena som berättigar till hushållsavdrag.

Avdrag för förvärvande av inkomst

Kostnader för förvärv av inkomst avser kostnader som du haft för att få dina löneinkomster. Sådana kostnader är t.ex. kostnader för arbetsrum, egna verktyg och facklitteratur. Om du har haft löneinkomster beviljas du automatiskt ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro. Om utgifterna för förvärvande av inkomst överskrider 750 euro ska du deklarera inkomsterna på din skattedeklaration utan att dra av självriskandelen.

Läs mer om hur du deklarerar kostnaderna för förvärv av inkomst på skattedeklarationen.

Hyresinkomster

Hyresinkomster för bostad utgör skattepliktig inkomst. Detta gäller även korttidsuthyrning, t.ex. uthyrning av bostaden via Airbnb eller någon annan plattform. Du får dra av kostnaderna för uthyrningen från inkomsterna. Hyresinkomsterna överförs inte automatiskt till din skattedeklaration från skattekortet eller på basis av förskottsskatterna.

Läs mer om avdrag från hyresinkomst.