Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien börjar tillämpas i början av 2019

Skatteförvaltningens meddelande, 22.5.2018

En central ändring i det nya skatteavtalet med Spanien gäller beskattningen av pensioner. Enligt det nuvarande avtalet får Finland endast beskatta pensioner till personer bosatta i Spanien om pensionerna härstammar från arbete inom den offentliga sektorn. Enligt det nya avtalet kan Finland beskatta nästan alla pensioner som betalas från Finland till personer bosatta i Spanien.

För pensioner från den privata sektorn gäller emellertid en övergångsperiod på tre år under vilken det nuvarande avtalet tillämpas. Tillämpningen av övergångsperioden förutsätter att hemviststaten beskattar pensionen. Om hemviststaten inte beskattar pensionen ska det nya avtalet börja tillämpas utan övergångsperioden på tre år.

Dubbelbeskattningen av pensioner som betalas från Finland till Spanien ska undantagsvis undanröjas i källstaten, dvs. i Finland, genom en så kallad omvänd avräkning. Detta innebär att den skatt som betalats i Spanien dras av från den skatt som påförs i Finland för pensionen. För pensioner som intjänats från arbete inom den offentliga sektorn undanröjs dubbelbeskattningen dock i regel i hemviststaten, dvs. i Spanien.

Beskattningen av hyres- och försäljningsinkomster från aktielägenheter ändras

Avtalet ändrar också beskattningen av inkomst från uthyrning och försäljning av aktielägenheter i Finland. Från och med 2019 beskattar Finland både hyresinkomster och överlåtelsevinster som personer bosatta i Spanien får från sina aktielägenheter i Finland.

Läs mer:

Finansministeriets meddelande: Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien börjar tillämpas vid ingången av år 2019
Den aktuella skatteavtalssituationen: Skatteavtal (vm.fi)

Ytterligare information på skatt.fi:

Skatteförvaltningens ställningstagande till det nya skatteavtalet Beskattning av pension som en i Spanien bosatt person får från Finland