Den grå ekonomin har ökat inom stålhandeln – det finns tecken som kan avslöja en skum handelspartner

Skatteförvaltningens meddelande, 9.10.2018

Bland företagen som idkar stålhandel har det upptäckts sådana aktörer inom grå ekonomi som inte deklarerar eller betalar moms för sin försäljning i Finland.

Enligt de observationer som bekämpningen av grå ekonomi i Skatteförvaltningen och medlemsföretagen i Tekniska Handelsförbundet har gjort har momsbedrägerierna ökat inom stålhandeln. 

I Finland upplevs speciellt import av armeringsstål och stålbeslag från de baltiska länderna som problem. Enligt observationerna förekommer grå ekonomi speciellt bland små aktörer, dvs. de så kallade enmansbolagen och firmanamnen men också bland större företag. Övervakningen av momsbedrägerier har effektiverats inom Skatteförvaltningen som en del av bekämpningen av grå ekonomi för att förebygga brottslig verksamhet.

Inom EU-området har stålhandeln identifierats som en bransch som är känslig för bedrägeri. Många EU-stater, bland andra Polen, Estland och Lettland, har i stålhandeln tagit i bruk omvänd momsskyldighet som en del av att bekämpa grå ekonomi.

Företaget kan bli ansvarigt vid uppköp av säljare som inte redovisar moms på försäljningen till Skatteförvaltningen. Köparen är skyldig att utreda sin handelspartners pålitlighet. 

Vid bedömningen av affärsverksamheten kan uppmärksamhet fästas på följande punkter. Punkterna visar dock nödvändigtvis inte direkt på verksamhet inom grå ekonomi.

 1. ”För goda” offerter som kommit utan begäran.
 2. Säljaren är ett nytt, nygrundat eller registrerat företag utan ekonomisk eller kommersiell historia.
 3. Försäljningspartierna är ofta stora i relation till säljarens affärsverksamhetshistoria.
 4. Företaget eller dess representant har inte tillräckligt med kunnande om produkten eller i marknadsföring.
 5. Samma kontakt- eller ansvarspersoner men bolaget, dess kontaktuppgifter och/eller bankkonto byts upprepade gånger.
 6. Samma bolag men kontakt- eller ansvarspersonerna byts och på samma gång sjunker priset betydligt.
 7. Säljaren förutsätter kontantbetalning även vid större affärer.
 8. Betalningen riktas till en tredje part och/eller till ett utländskt konto.
 9. Betalningen ska betalas in på flera konton.
 10. Betalningsarrangemangen förefaller inte förnuftiga eller väcker misstankar.
 11. Företaget går inte att hitta i registret över momsskyldiga även om affärsverksamheten är omfattande.

Även det att betalningen riktas till en tredje part eller till ett utländskt konto samt att betalningen sker till flera konton kan vara tecken på korruption eller penningtvätt.

Utöver att utreda säljarens pålitlighet är det ofta ditt sunda omdöme beträffande handelspartnerns handlingssätt som hjälper att identifiera en oärlig aktör.