Bostadsaktiebolag – ni kan lämna skattedeklarationen behändigt i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 12.4.2018

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska lämna skattedeklarationen och dess bilagor elektroniskt efter lagändringen som trädde i kraft i november 2017. Du kan nu lämna en elektronisk skattedeklaration via webbtjänsten MinSkatt. Alternativt kan du fortfarande anlita webbtjänsten Ilmoitin.fi eller kommersiella Tyvi-tjänster.

Du kan deklarera elektroniskt i MinSkatt

Webbtjänsten MinSkatt är lätt att använda och den erbjuder ett snabbt och säkert sätt att deklarera. Via den kan du också skicka in bifogade filer; MinSkatt konverterar filerna automatiskt till pdf-format. Bilagorna kan vara exempelvis tidigare bokslut. Elektroniska deklarationer minskar sannolikheten för fel och gör att beskattningen kan slutföras snabbare.

I MinSkatt kan du också spara din skattedeklaration som halvfärdig och fortsätta med ifyllningen senare. Tjänsten ger dig instruktioner och räknar också ut resultatet och nettoförmögenheten utifrån uppgifterna du har matat in.

I MinSkatt kan du även läsa beslut och utredningsbegäranden som gäller bostadsaktiebolagets och det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets beskattning, svara på begäranden om utredning, lämna in omprövningsbegäran samt kontrollera betalningsuppgifterna och betala skatterna.

För alla e-tjänster behöver du en Katso-kod – även för MinSkatt.

Behöver vi alltså lämna in skattedeklaration i år?

När du i MinSkatt svarar på fyra obligatoriska bakgrundsfrågor får du ett svar på om ni måste lämna in en skattedeklaration. Du får dock alltid lämna in en skattedeklaration, även om det inte förutsätts av er.

Du kommer väl ihåg att tjänsten som vi hade före MinSkatt, dvs. Samfundens skattedeklarationstjänst, fortfarande är öppen i läsläge. Till och med 2.5.2018 kan du använda Samfundens skattedeklarationstjänst för att ta till vara tidigare års skattedeklarationer.

Skattedeklarationer på papper godkänns numera endast av särskilda skäl. Sådana skäl kan vara exempelvis tekniska hinder.

Kom ihåg följande när du deklarerar:

  • Du måste alltid lämna in en skattedeklaration för din första räkenskapsperiod.
  • På skattedeklarationen måste du alltid fylla i punkterna ”Bostads- och fastighetssamfundets intäkter och kostnader enligt bokföringen” och ”Uträkning av beskattningsbar inkomst”.
  • Om bolaget delar ut dividend anger du den på skattedeklarationen och fyller även i punkten ”Uppgifter om nettoförmögenhet för uträkning av jämförelsevärdet och det matematiska värdet på aktien”, dvs. uträkningen av förmögenhet.
  • Bifoga bolagets officiella balansräkning.
  • Om bolaget inte har varit skyldigt att deklarera för tidigare år ska det bifoga till skattedeklarationen boksluten för dessa räkenskapsperioder samt en uträkning av hur eventuella förluster har dragits av. På detta sätt blir gamla, giltiga förluster beaktade i beskattningen.