Betalningar har felaktigt returnerats till en liten del av kunderna

Skatteförvaltningens meddelande, 16.2.2018

Betalningar har returnerats till cirka 2000 kunder som under tiden 13.1.-5.2.2018 har betalat skatter på eget initiativ, exempelvis moms eller arbetsgivarprestationer, före den allmänna förfallodagen i februari. På grund av ett fel i Skatteförvaltningens system returnerades betalningarna omedelbart efter att de hade gjorts. Kunderna ska betala förpliktelserna på nytt. Felet har nu åtgärdats, så framöver kommer även betalningar som gjorts före förfallodagen att användas till förpliktelserna i fråga. Skatteförvaltningen beklagar det inträffade.

Skatteförvaltningen kontaktar de kunder vars betalningar har returnerats                                            

Skatteförvaltningen kommer att skicka ett brev till alla kunder vars betalning obefogat har returnerats. Dessa kunder ska betala förpliktelserna på nytt. Skatteförvaltningen tar inte ut dröjsmålspåföljder som beror på detta fel. Kunderna ska göra betalningen på nytt senast 1.3.2018. Kunderna behöver inte kontakta Skatteförvaltningen.

Du kan kontrollera betalningsläget i MinSkatt

Du kan kontrollera ditt betalningsläge i MinSkatt. Betalningar som returnerats syns redan nu i MinSkatt på fliken Genomförda betalningar och återbäringar och på det sammandrag som kommer 1.3.2018.