Betala försenade kvarskatter enligt uppgifterna i betalningsuppmaningen i sammandraget

Skatteförvaltningens meddelande, 31.12.2018

Om du inte betalade kvarskatten som förföll 3.12.2018 får du en betalningsuppmaning om den i sammandraget. Ett sammandrag av skattebetalningsläget finns i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) 1.1.2019 och anländer per post några dagar senare.

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden får du sammandraget endast i MinSkatt. Du kan logga in i MinSkatt med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Betala dröjsmålsränta på försenade kvarskatter till och med betalningsdagen

Betala kvarskatten med de betalningsuppgifter som finns i betalningsuppmaningen i sammandraget och senast på förfallodagen 22.1.2019 som finns utsatt där. I betalningsuppmaningen i sammandraget har dröjsmålsräntan beräknats färdigt ända fram till förfallodagen. Om du betalar före förfallodagen i sammandraget kan du beräkna beloppet av dröjsmålsräntan i MinSkatt eller med ränteräknaren (skatt.fi/ranteraknare). Du kan också betala kvarskatten som nätbetalning via MinSkatt och då finns dröjsmålsräntan färdigt tillsatt i det belopp som du ska betala.

Beroende på dina skatteskulder kan du få 1–3 betalningsuppmaningar i sammandraget innan kvarskatten sänds till utsökning. Du får alltid en anmälan i sammandraget innan dina obetalda skatter sänds till utsökning. Om du har betalningssvårigheter kan du även ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Läs anvisningen:

Observera att om du har betalat kvarskatten just innan sammandraget har skapats i slutet av månaden har uppgiften inte hunnit uppdateras hos Skatteförvaltningen. Om du har hunnit betala skatten är betalningsuppmaningen i sammandraget obefogad.

Mer information: