Ändringar föreslås i bilskattetabellerna

Skatteförvaltningens meddelande, 5.12.2018

Regeringen föreslår ändringar i bilskattenivåerna. De nya skattenivåerna ska på ett noggrannare sätt motsvara de skattenivåer som gällde innan WLTP-metoden för att mäta utsläpp infördes. De nya skattenivåerna ska tillämpas på bilar som beskattas från och med 3.12.2018.

I samband med att bilen registreras för första gången ska Skatteförvaltningen ta ut en bilskatt som grundar sig på bilens koldioxidutsläpp. I början av september togs i bruk ett nytt sätt att mäta bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. NEDC-testet ersattes av en WLTP-metod. WLTP-metoden är noggrannare och kan därför resultera i högre koldioxidutsläppsvärden än tidigare.

Enligt en utredning som Teknologiska forskningscentralen VTT gjorde i samarbete med Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har det nya mätningssättet höjt utsläppsvärdena i Finland något mera än vad kunde uppskattas utifrån de resultat som fåtts på förhand.

För att den genomsnittliga nivån för bilbeskattningen inte ska skärpas kommer regeringen att föreslå ändringar till bilskattenivåerna. Efter ändringen kommer skattenivåerna att noggrannare motsvara nivåerna före ändringen av mätningssättet.

Den nya bilskattetabellen träder i kraft 1.1.2019

Finansministeriet har berett ett utkast till en regeringsproposition enligt vilken den nya bilskattetabellen för bilar som mätts enligt WLTP-metoden träder i kraft i början av januari 2019. Den ska tillämpas på bilar vars CO2-utsläpp uppmätts med WLTP-metoden och som registreras eller tas i bruk den 3 december eller därefter.

Ändringen av bilbeskattningen gäller endast nya bilar som registreras första gången, den påverkar inte redan registrerade bilar och bilar som redan är i trafiken.

Läs mer: Utkastet till regeringsproposition

Nyckelord: