Ansökningar om momsåterbäring har hopat sig

Skatteförvaltningens meddelande, 19.4.2018

Innan momsåterbäringar kan betalas ut måste Skatteförvaltningen utreda företagets rätt till återbäring. Skatteförvaltningen behandlar alla ansökningar i den ordning de kommit in. Behandlingstiden är vanligen 1–3 veckor. För tillfället kan betalningen av enstaka återbäringar ta längre än normalt. Skatteförvaltningen beklagar olägenheten. Vi gör vårt bästa för att förkorta köerna.

De långa behandlingstiderna beror på nya förfaranden och lagändringarna vid årsskiftet samt på övergången till ett nytt datasystem. Vårt syfte är att under vårens lopp kunna återgå till de normala behandlingstiderna.

Företaget kan delvis också självt påverka när återbäringarna betalas ut:

  • Det lönar sig att fylla i deklarationen omsorgsfullt. Om det visar sig att någonting behöver rättas så ska företaget lämna en ny ersättande deklaration. Fel och brister i deklarationerna förlänger behandlingen av återbäringarna.
  • Ni kan kontrollera er egen återbäringstidpunkt och -gräns i MinSkatt. Närmare instruktioner hittar ni på sidan Hur återbäringar av skatt på eget initiativ betalas.

Importörer som är i registret över momsskyldiga ska på eget initiativ deklarera momsen på import till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Om importörens skatteperiod är en månad ska momsen deklareras senast den 12 i den andra månaden efter skatteperioden.