Allt fler sköter sina skatteärenden på nätet – nästa år övergår skattedeklarationen till MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 26.6.2018

I år kompletterade 1,45 miljoner finländare sin förhandsifyllda skattedeklaration. Över 60 procent av kompletteringarna gjordes på nätet. För nästan fyra miljoner kunder räckte det med att endast kontrollera sina deklarationsuppgifter, och de behövde inte göra några ändringar i sin skattedeklaration.

Antalet skattedeklarationer som lämnats in på nätet har växt enormt under de 10 senaste åren. År 2007 var det 145 000 deklaranter som kompletterade sin skattedeklaration på nätet. I år var den motsvarande siffran nästan 900 000. De mest aktiva nätdeklaranterna är 25–40-åringar. Över 80 % av dem kompletterar sin skattedeklaration på nätet.

Nästa år kompletterar man skattedeklarationen i MinSkatt

Största delen av privatpersonernas skatteärenden övergår till Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt i slutet av detta år. I MinSkatt kan man sköta skatteärenden året runt. Man kan t.ex. föra in uppgifterna om hushållsavdraget i tjänsten genast efter att man betalat räkningen.

Våren 2019 kompletteras också skattedeklarationen i MinSkatt. Det är möjligt att också i fortsättningen komplettera skattedeklarationen på papper men det sker på annat sätt än tidigare. Man gör inte längre kompletteringarna direkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen, utan med särskilda pappersblanketter. Kompletteringarna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den dag i maj som står i skattedeklarationen, man ska m.a.o. även räkna med tiden för postgången.  

Man kan avstå från pappersposten helt om man tar i bruk meddelandetjänsten i Suomi.fi (suomi.fi/meddelanden). Efter det kommer det ett meddelande i e-post genast när det finns ny information om ens egna skatteärenden i MinSkatt. I e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi/fullmakter) kan man i sin tur ge en annan person fullmakt att sköta ens skatteärenden i MinSkatt.