Återbäringarna av energiskatt på jordbruk och växthus betalas ut i slutet av september

Skatteförvaltningens meddelande, 7.9.2018

Återbäringarna av energiskatt på jordbruk och växthus betalas in på kundernas konton under vecka 39. Eventuell användning av återbäringen till obetalda skatter görs innan återbäringen betalas ut. Det skickas ett meddelande vecka 39 om återbäringen har använts till obetalda skatter.

Den som bedriver växthusodling eller jordbruk yrkesmässigt får ansöka om återbäring av energiskatt. Ansökan för återbäringen från 2017 skulle lämnas senast 28.2.2017.

Ytterligare information: