Ändringar i blanketterna för personbeskattning

Skatteförvaltningens meddelande, 29.10.2018

De nya blanketterna för personbeskattningen med tillhörande blankettanvisningar har publicerats på skatt.fi. Uppgifterna i blanketternas datafält läses framöver optiskt. Använd alltså de nya blanketterna och släng de gamla, om du fortfarande har kvar blanketter från tidigare skatteår.

Du kan hämta och skriva ut blanketter på adressen skatt.fi/blanketter. Returadressen finns på första sidan av blanketten. Från och med 9.11.2018 kan du sköta dina skatteärenden också i e-tjänsten MinSkatt på adressen skatt.fi/minskatt. Skatteförvaltningen rekommenderar elektronisk deklaration i MinSkatt.

Ändringar i blanketterna för privatpersoner

De flesta av de nya blanketterna för privatpersoner är inte skatteårsspecifika. Kom ihåg att anteckna på blanketten för vilket år du lämnar uppgifter.

Också den förhandsifyllda skattedeklarationen ändras. Du får en förhandsifylld skattedeklaration våren 2019. Den förhandsifyllda skattedeklarationen är framöver inte en blankett som ska fyllas i utan en utskrift av kundens uppgifter. Om det finns uppgifter i deklarationen som behöver korrigeras, ska du göra ändringarna på våren i MinSkatt eller på separata blanketter. Med andra ord ska man inte längre anteckna ändringarna direkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Exempel på nya blanketter:

 • 1A Resekostnader – resor mellan bostaden och arbetsplatsen
 • 1B Resekostnader – veckoslutsresor
 • 1C Resekostnader – resor till en sekundär arbetsplats
 • 1D Resekostnader – resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (t.ex. resekostnader inom specialbranscher)
 • 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem
 • 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem
 • (Blanketterna 50A och 50B ersätter delvis deklarationsdelen i den förhandsifyllda skattedeklarationen.)
 • 10 Understöd
 • 11 Förvärvsverksamhet
 • (Blankett 15 Konstnärens eller frilansens inkomster finns inte längre.)
 • 16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomster)
 • 16B Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)
 • (Blankett 16 Utredning över utlandsinkomster finns inte längre.)
 • 7L Hyresinkomst – annan egendom

Ändringar också i blanketterna för jordbruk och näringssammanslutningar

Deklarationsblankett 2 för jordbruksidkare har omarbetats, och jordbrukssammanslutningarna har fått den nya blanketten 2Y (Skattedeklaration för jordbruk – jordbrukssammanslutning). Även deklarationsblankett 6A för näringssammanslutningar har omarbetats.