Webbtjänsten Skattekonto har lagts ned

Skatteförvaltningens meddelande, 28.8.2017

Webbtjänsten Skattekonto har stängts slutgiltigt 31.8.2017. MinSkatt har från och med ingången av året ersatt tjänsten. Du kan bl.a. deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt. Gamla kontotransaktioner från den gamla webbtjänsten Skattkonto (borträknat kontoutdrag) kan läsas i MinSkatt.

Skatter på eget initiativ kan fortfarande betalas med de gamla referensnumren för skattekonto trots att webbtjänsten Skattekonto har stängts. Vi rekommenderar dock att de nya referensnumren för skatter på eget initiativ som finns i Minskatt tas i bruk.

Gå till webbtjänsten MinSkatt.

Meddelandet har ursprungligen publicerats 7.8.2017 kl. 9:20, uppdaterats 28.8 och 5.9