Utvecklingen av e-tjänsten Bokslut 2.0 fördröjs

Skatteförvaltningens meddelande, 27.1.2017

Utvecklingen av Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma e-tjänst Bokslut 2.0 som utnyttjar formatet XBRL fördröjs eftersom vi vill försäkra oss om att det tekniska underlaget fungerar och passar för den kommande e-tjänsten.

Vi fortsätter planeringen av e-tjänsten i nära samarbete med olika intressentgrupper. Tidtabellen för införandet av tjänsten kommer att preciseras när planeringen skrider framåt. De organisationer som nu utvecklar bokslutstjänsten är eniga om att den behövs och kommer att användas i stor utsträckning i Finland. Bokslut i formatet XBRL gör det möjligt för företag att på en gång uppfylla sina anmälningsskyldigheter till både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen.

Vi informerar mer om planeringstidtabellen för tjänsten under våren.