Utvecklingen av e-tjänsten Bokslut 2.0 upphör – elektronisk strukturerad rapportering är fortfarande målet

Skatteförvaltningens meddelande, 28.6.2017

Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen har som mål att företagen i framtiden ska kunna rapportera sina bokslutsuppgifter till myndigheterna elektroniskt i ett strukturerat format. För närvarande utvecklar Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen dock inte aktivt mottagandet av boksluts- och inkomstskattedeklarationsuppgifter i XBRL-format. Programvaruhusen kan fortfarande använda testmiljön för Bokslut 2.0.

Under hösten 2017 kommer Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen att skapa en gemensam målbild för mottagandet av bokslutsuppgifter.