Utsläppsmätningen för nya personbilar ändras

Skatteförvaltningens meddelande, 7.7.2017

Den EU-förordning som publicerades i dag 7.7.2017 i EU:s officiella tidning kommer i september att ändra sättet för utsläppsmätningar vid typgodkännandet av personbilar, berättar Trafi, Skatteförvaltningen och finansministeriet. Den nya WLTP-utsläppsmätningsmetoden används för att mäta bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen (CO2) för nya personbilar som ska registreras första gången.

Syftet med ändringen av mätningsmetoden är att få mer sanningsenliga bränsleförbrukningsuppgifter och utsläppsvärden för bilarna. Den nya WLTP-utsläppsmätningsmetoden förväntas ge i genomsnitt 20 procent högre CO2-värden jämfört med nuvarande mätningsmetod. Övergången till de nya CO2-värdena sker gradvis.
Bilaffärerna börjar troligtvis sälja förstagångsregistrerade bilar enligt den nya mätningsmetoden i höst, uppskattar Trafi.

"Under övergångsperioden till slutet av 2020 ges nya personbilar i de flesta fallen två CO2-värden i registret: WLTP-värdet och det kalkylerade CO2-värdet som motsvarar den nuvarande mätningsmetoden. Formeln för uträkningen av det kalkylerade värdet fastställs i EU-förordningen", säger Marko Sinerkari, enhetschef på Trafi.

För närvarande innebär mätningssättet inga ändringar i beskattningen

En bils koldioxidutsläpp inverkar på den årliga fordonsskatten och den bilskatt som tas ut i samband med den första registreringen.

Ändringen av mätningsmetoden gäller endast nya bilar som registreras första gången och inverkar inte genast på CO2-värdet för bilar som redan är i bruk och inte heller på den årliga fordonsskatten för dessa. Däremot kommer nya personbilar att ha två CO2-värden under övergångsperioden.

"Skatteförvaltningen som sköter bilsbeskattningen och Trafi som har hand om fordonsbeskattningen anser att det lägre värdet, dvs. i praktiken det kalkylerade värdet som motsvarar dagens mätningsmetod, kommer att användas i beskattningen under övergångsperioden. Ändringen av mätningsmetoden kommer därmed inte väsentligt att inverka på bilskattens och fordonsskattens belopp under övergångsperioden", säger Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman på finansministeriet.

Efter övergångsperioden är det möjligt att ändra bil- och fordonsskattetabellerna så att skattebeloppet i genomsnitt inte ändras på grund av den nya mätningsmetoden. Inga beslut har dock ännu fattats om detta. Ändringsbehovet kan bedömas närmare först när vi har fått utsläppsvärden enligt den nya mätningsmetoden från ett tillräckligt antal nya personbilar.

Mer information:

Trafi:
enhetschef Marko Sinerkari, tfn 029 534 5524, marko.sinerkari@trafi.fi (metod för mätning av CO2-utsläpp)
enhetschef Tuovi Tervasmäki, tfn 029 5347 216, tuovi.tervasmaki@trafi.fi  (fordonsbeskattningen)

Skatteförvaltningen:
överinspektör Päivi Jokivuori, tfn 029 512 2008, paivi.jokivuori@vero.fi (bilbeskattning)

Finansministeriet:
konsultativ tjänsteman Markus Teräväinen, tfn 029 553 0719, markus.teravainen@vm.fi (skattelagstiftningen)