Störningar i Skatteförvaltningens telefonservice

Skatteförvaltningens meddelande, 27.2.2017

Uppdatering 28.2.2017 kl. 9.25: Störningen har åtgärdats och telefontjänsten fungerar normalt.

Det förekommer störningar i Skatteförvaltningens telefonservice. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.