Storföretagens skyldighet till land-för-land-rapportering har trätt i kraft

Skatteförvaltningens meddelande, 2.1.2017

De nya lagändringarna förpliktar storföretagen att rapportera om sin internationella beskattning. Land-för-land-rapporten och anmälan om utredningsskyldighet ska lämnas in på en webblankett eller som elektronisk fil.

Från och med början av januari är multinationella koncerner med en omsättning enligt koncernresultaträkningen på minst 750 miljoner euro skyldiga att lämna in till Skatteförvaltningen landspecifikt insamlade uppgifter om koncernbolagens inkomster, skatter och vissa andra upplysningar.

Rapporteringsskyldigheten gäller i princip koncernens högsta moderbolag och räkenskapsperioder som börjat redan 1.1.2016. Räkenskapsperioden bestäms enligt det högsta moderbolagets koncernbokslut eller bokslutet för ett bolag som inte hör till koncernen.

Förutom land-för-land-rapporten ska ett bolag som befinner sig i Finland, och som är en del av en internationell koncerns rapport, lämna in till Skatteförvaltningen en anmälan om utredningsskyldighet, det vill säga en anmälan om vilket av koncernens bolag som lämnar in en rapport och till vilket land.

Rapport och anmälan endast elektroniskt

Land-för-land-rapporten och anmälan om utredningsskyldighet ska lämnas in elektroniskt antingen som fil eller på en webblankett. Rapporten ska lämnas in inom 12 månader räknat från räkenskapsperiodens utgång

  • antingen genom suomi.fi-tjänsten (webblankett för år 2016 och 2017)
  • eller som xml-fil via ilmoitin.fi (från och med 14.6.2017).

Anmälan om utredningsskyldighet ska lämnas in senast den sista dagen av den räkenskapsperiod som ska rapporteras. Om bolagets räkenskapsperiod har gått ut eller går ut före 31.5.2017, måste anmälan undantagsvis lämnas in senast 31.5.2017. Anmälan ska lämnas in

  • antingen genom suomi.fi-tjänsten (webblankett för år 2016 och 2017)
  • eller som en fil med kod-uppgiftspar via ilmoitin.fi (från och med 14.6.2017).

Läs mer