Störningar i Skatteförvaltningens telefonservice

Skatteförvaltningens meddelande, 12.7.2017

Uppdatering 12.7.2017 kl. 11.35: Telefontjänsten fungerar normalt.

Det förekommer störningar i vår telefonservice. Vår telefonsystemleverantör Elisa utreder orsaken och försöker åtgärda problemen som snabbt som möjligt.

I det här skedet kan vi inte bedöma hur länge störningen pågår. Vi beklagar besväret som förorsakas åt våra kunder.

Var vänlig och kontakta oss senare.