Skogsbruksidkare – glöm inte att lämna momsdeklaration om du har haft skogsbruksinkomst

Skatteförvaltningens meddelande, 24.2.2017

Skogsbruksidkare har tidigare varit tvungna att årligen lämna en periodskattedeklaration för moms, även om de inte har haft affärstransaktioner under skatteperioden. Hädanefter behöver en skattedeklaration för moms inte längre lämnas i sådana situationer.

I och med en ny lag som trädde i kraft i början av januari behöver de som idkar skogsbruk som enda affärsverksamhet inte längre lämna en skattedeklaration för moms för skogsbruk, om de under skatteåret inte har haft skogsbruksinkomst, avdrag eller andra uppgifter som påverkar beskattningen. I motsvarande situationer behöver de inte heller lämna en inkomstskattedeklaration för skogsbruk.

Skattedeklaration för moms måste emellertid lämnas om den skattskyldige har haft inkomster t.ex. från jordbruk eller utarrendering av åker.

Deklarera via MinSkatt

Enklast deklarerar du för moms via den nya tjänsten MinSkatt. Logga in i tjänsten med dina personliga bankkoder. Företag och dödsbon behöver en separat Katso-kod för att logga in. Du kan också auktorisera en bokföringsbyrå att göra deklarationen med en Katso-kod.

I MinSkatt kan skatterna betalas som nätbetalning. Konto- och referensnummeruppgifterna finns förifyllda för nätbetalning. Om du vill betala din skatt exempelvis via nätbanken, hittar du betalningsuppgifterna i MinSkatt under Betalning av skatter.

Också Ilmoitin.fi lämpar sig för både jord- och skogsbruksföretagare

Förutom via MinSkatt kan en elektronisk skattedeklaration för moms lämnas via Ilmoitin.fi. På Ilmoitin.fi finns inga nätblanketter att fylla i, utan där kan du skicka in filer från exempelvis ekonomiförvaltningsprogram.

Använd rätt blankett

Om du lämnar en skattedeklaration på pappersblankett, ska du använda deklarationsblanketten för skatter på eget initiativ för 2017 även för att deklarera och korrigera uppgifter om skatter på eget initiativ för tidigare år. Det är viktigt att du använder rätt blankett för att uppgifterna ska föras in korrekt vid den optiska läsningen. Blanketten har fått ett nytt namn, men numret är oförändrat.

Skyldigheten att lämna elektroniska deklarationer utvidgas

Momsdeklarationerna för 2017 och åren efter det ska enligt den nya lagen lämnas elektroniskt. Skattedeklarationen kan endast av särskilda skäl lämnas med en pappersblankett, exempelvis om det inte finns en fungerande internetanslutning på orten.

Även kontonumret ska i fortsättningen anmälas elektroniskt

Den som är införd i registret över momsskyldiga ska från 1.2 även anmäla kontonummeruppgifterna elektroniskt. Om kontonumret saknas eller behöver ändras kan du anmäla detta via MinSkatt. Syftet med förnyelsen är att förhindra identitetsstöld.