Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 39 894 miljoner euro i januari-juli

Skatteförvaltningens meddelande, 11.8.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 39 894 miljoner euro i januari-juli 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.  

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juli var sammanlagt 19 385 miljoner euro, som var 274 miljoner (-1,4 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 16 941 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 201 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juli var sammanlagt 3 876 miljoner euro, vilket var 874 miljoner (29,1 %) mer än året innan. 

Momsintaget i januari-juli var sammanlagt 8 070 miljoner euro, det vill säga 376 miljoner (-4,6 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 4 510 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 773 miljoner) och el (946 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.