Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 28 506 miljoner euro i januari-maj

Skatteförvaltningens meddelande, 9.6.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 28 506 miljoner euro i januari-maj 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 13 860 miljoner euro, som var 291 miljoner (-2,1 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 11 884 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 181 miljoner euro (-1,5 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-maj var sammanlagt 3 142 miljoner euro, vilket var 814 miljoner (-34,9 %) mindre än året innan. 

Momsintaget i januari-maj var sammanlagt 6 011 miljoner euro, det vill säga 18 miljoner (-0,3 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 3 055 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 230 miljoner), tobak (483 miljoner) och el (730 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i maj 2017 (endast på finska)

 
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.