Skatteintäkternas utveckling: i januari-april ökade skatteintaget med 2 361 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 10.5.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 22 085 miljoner euro i januari-april 2017. Ökningen jämfört med januari-april i fjol var 2 361 miljoner euro (+12,0 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.

Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 11 065 miljoner euro, som var 215 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 9 447 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 117 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.

Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-april var sammanlagt 1 886 miljoner euro, vilket var 80 miljoner (-4,1 %) mindre än året innan. 

Momsintaget i januari-april var sammanlagt 4 736 miljoner euro, det vill säga 122 miljoner (-2,5 %) mindre än året innan.

Intaget av punktskatter var 2 539 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (993 miljoner), tobak (483 miljoner) och el (590 miljoner euro).

Bekanta dig närmare med analysen:

Skatteintäkternas utveckling i april 2017  (endast på finska)

 
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.