Skattefria resekostnadsersättningar för 2018

Skatteförvaltningens meddelande, 29.11.2017

Det skattefria inrikes heldagtraktamentet är 42 euro, det partiella dagtraktamente är 19 euro och måltidsersättningen är 10,50 euro.

Den skattefria kilometerersättningen är 42 cent/km.

Läs mera: Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2018